27 februari 2005

 

 

26 februari 2005

25 februari 2005

Van de Ierse schrijver James Joyce is het begrip “epifanie” bekend als zijnde een moment van grote helderheid waarin zaken duidelijk worden, een openbaarmaking van een geheim. Dit aan het katholicisme ontleende begrip gebruikte Joyce om zijn  ervaringen in zijn ontwikkeling als mens en als kunstenaar te begrijpen.
Mijn nieuwe schilderijen zie ik als weergaven van een moment van helderheid waarin ik verder kwam met de problemen waarvoor ik mij als kunstenaar gesteld zie. Het zijn meer dan eens momenten die zich afspelen in een andere omgeving dan in en om mijn huis. Ik heb er dingen vandaan gehaald om mijn huis verder mee te onderhouden en te vernieuwen: soms moet een mens afstand nemen om dingen helder te kunnen zien.
Nu reflecteer ik op die momenten van buiten binnen in mijn atelier  om beter te kunnen begrijpen wat ze voor me betekend hebben en om zo verder te komen.
De schilderijen die ik nu maak zijn pogingen tot weergaven van een atmosfeer, een ruimte en een cultuur door middel van schilderkunstige mogelijkheden. Doordat de plekken waar de momenten zich afspeelden zo verschillend zijn evenals de details die daaraan betekenis geven, zijn de benaderingen van de schilderijen ook steeds anders. In de voorgaande serie schilderijen was een toename van abstracte  elementen te ontdekken: dat komt in het huidige werk ook voor, maar niet overal, omdat ik dat niet altijd opportuun acht om datgene wat ik tot uitdrukking wil brengen weer te geven. In het algemeen wil ik een palet aan mogelijkheden ter beschikking hebben om de schilderijen en de daarin behandelde thema’s de benodigde kwaliteit te geven.

 

23 februari 2005

ArtRotterdam 2005

22 februari 2005

19 februari 2005

 

13 februari 2005


5 februari 2005

29 januari 2005

20 januari 2005

 

16 januari 2005