30 december 2007

 

 

29 december 2007

 

28 december 2007

 

25 december 2007

 

 

16 december 2007

 

15 december 2007

    

    

    

    

    

 

9 december 2007

 

8 december 2007

 

 

4 december 2007

 

2 december 2007

 

1 december 2007

 

30 november 2007

 

29 november 2007

 

23 november 2007

 

 

19 november 2007

 

18 november 2007

 

 

17 november 2007

 

16 november 2007

 

10 november 2007

 

7 november 2007

 

3 november 2007

 

2 november 2007

 

1 november 2007

 

1 november 2007

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
t.a.v. Mw. M. Arends, adjunct-griffier
Postbus 20018

2500 EA  Den Haag

 

 ……., … oktober 2007

 

 Geachte Tweede Kamerfractie,

 

In navolging van de Nederlandse Galerie Associatie, Mondriaan Stichting, FK, BBK, Raad voor Cultuur en anderen wil ik als …………….eveneens mijn grote verontrusting uitspreken over het voornemen van minister Plasterk de Kunstkoop te beëindigen.

Deze relatief kleine stimulerende maatregel heeft grote gevolgen voor Nederlandse kunstenaars, galeries en kopers. Ondernemersschap en participatie door vele kunstenaars en galeries wordt door de Kunstkoop regeling bevorderd. De regeling kost de overheid weinig geld en brengt veel op.

De regeling bevordert de inkomenspositie van zowel jonge als oudere kunstenaars. Het huidige beleid wijst erop dat een aantal subsidies zullen gaan wegvallen zodat zij nog meer aangewezen zullen zijn op de verkoop van hun werk. Het inkomen van kunstenaars is marginaal. Door het wegvallen van de Kunstkoopregeling zullen zij het grootste slachtoffer worden.

De Kunstkoopregeling helpt veel galerieën in het realiseren van hun expositie- en verkoopbeleid, in hun investering in kunstenaars en het nemen van nodige risico’s. Verkochte werken worden direct betaald zodat zij hun kunstenaars weer meteen kunnen betalen. Goede alternatieven voor de Kunstkoop regeling zijn er niet. Het idee dat galerieën hun eigen afbetalingsregeling zouden kunnen opzetten is ongefundeerd en voor velen onmogelijk.

In Nederland zijn relatief veel jongeren met een gemiddeld tot goed inkomen die zich op de hoogte stellen van hedendaagse beeldende kunst. Zij willen graag werk van hun eigen generatie kopen,  werk dat relatief nog niet zo kostbaar is. Door de Kunstkoop regeling kunnen deze jonge verzamelaars hun belangstelling omzetten in iets concreets en stimuleren zij galeries en kunstenaars. En dit geldt niet alleen voor jonge verzamelaars, maar voor verzamelaars van alle leeftijden. Particuliere verzamelaars spelen in deze tijd een essentiële rol voor kunstenaars en galeries. Het is gebleken dat het belang van particuliere verzamelingen steeds belangrijker wordt voor musea en instituten in het hele land, in de provincies en gemeenten.

 Het is dan ook onbegrijpelijk en onverstandig om dit enige eenvoudige, effectieve en verkoopbevorderende beleidsinstrument dat in Nederland bestaat, plotseling te beëindigen.

 Ik zou u dan ook met kracht willen adviseren de Kunstkoop te laten bestaan.

 Met vriendelijke groet,